Sauna Praha

Saunování se často stává se středem zvláštní pozornosti. Tato zvláštní pozornost spočívá především v tom, že v představách mnohých kritiků a odpůrců sauny je i sauna Praha stále považována za módní záležitost se zvláštním podtextem.
Z tohoto podtextu by se dalo vyčíst, že tito odpůrci saunování doufají, že nejensauna Praha, ale i saunování jako takové,jednou jednoduše zanikne a zmizí.

Sauna integruje, zde jsme si všichni rovni

Nemohu si pomoci, ale v sauně je člověk vždycky jenom člověkem. Nahým, o kterém nikdo neví, že luxusní sako, či tričko nebo peněženka zůstaly kdesi v šatně. Člověk je před vámi takový, jaký je. Sauna integruje a i to je jeden z jejích doteků, dotek humanity. Sauna Praha proto budiž pochválena. Zavítejte k nám a uvidíte sami!